Carret

Pedido gratuito a partir de €

Inicio / Condicions de compra

Condicions de compra

La pàgina web www.forescid.com és una pàgina web de comerç electrònic (d’ara en avant, “forescid.com”) propietat de FORES & CID CANSALADERS, S.L., amb Codi d’Identificació Fiscal número B43461169.

El Client és la persona física o jurídica que contracta els productes o serveis comercialitzats des de forescid.com.

La Botiga En línia

forescid.com es dedica a la venda a distància de productes d’alimentació.

Informació i dades

La zona de venda de forescid.com és Espanya.

forescid.com es reserva el dret a modificar els continguts, producte o serveis comercialitzats des de la pàgina web, així com les ofertes comercials presentades en qualsevol moment.

forescid.com fa tots els esforços dins dels seus mitjans per a oferir la informació continguda en el website de manera veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produïra algun error d’aquest tipus, alié en tot moment a la voluntat de forescid.com, es procediria immediatament a la seua correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun Client hauria pres una decisió de compra basada en aquest error, forescid.com li comunicarà al Client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seua compra sense cap cost per part seua.

Els continguts de la pàgina web forescid.com podrien, a vegades, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no corresponguera a les característiques del producte el Client tindrà dret a rescindir la seua compra sense cap cost per part seua.

Procediment de compra

Per a realitzar una compra, el Client ha de seleccionar els productes que desitge comprar i agregar-los al carret de compra mitjançant prémer el botó “Afegir al carret”. Una vegada haja agregat els productes que desitge comprar al carret, ha de fer clic en el botó “Finalitzar compra”.

Per a processar la comanda haurà de facilitar les dades que se li sol·liciten, llevat que dispose de registre com a client, i optar pel mètode de pagament que preferisca. Una vegada facilitada la informació sol·licitada i acceptat la comanda pel Client, la compra s’ha realitzat.

ATENCIÓ: El preu expressat no inclou les despeses d’enviament que es puguen generar ja que les tarifes varien en funció del destí i el pes de la comanda final.

Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats en la pàgina web de forescid.com, inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, siga procedent aplicar.

Forma de pagament

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitze mitjançant targeta, Bizum o transferència bancària.

Enviament dels productes

forescid.com ofereix diferents sistemes d’enviament. El Client podrà seleccionar la forma d’enviament d’entre les possibles per a la seua zona d’enviament. Haurà de tindre en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament i el cost seran diferents per a cada forma de transport i que el mateix és realitzat per operadors de transport i no per la Botiga En línia.

forescid.com envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional. La data de lliurament en el domicili del Client, serà de màxim 24 hores (sempre que no es comunique al client una data diferent), a partir de la data del pagament i expedició de la comanda des del magatzem i dependrà de la disponibilitat del producte triat i de la zona d’enviament. Els terminis de transport són orientatius.

Drets del Client i política de devolucions

forescid.com no garanteix als seus Clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s’ofereixen des de la pàgina web, excepte la dels productes en els quals expressament se cite una determinada garantia o disponibilitat.

forescid.com garanteix als seus clients la possibilitat d’anul·lar la seua comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul·lació es comunique abans que la comanda haja sigut posat a la disposició del transportista per al seu enviament.

Donat el caràcter del producte, no s’admetran devolucions, a excepció d’aquells productes que presenten trencaments a causa de causes del transport i/o la qualitat no siga correcta (per causes d’higiene) per a això el Client disposarà d’un termini de 24 hores des de la recepció de la comanda per a comunicar-lo a l’empresa. El Client comunicarà a forescid.com dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admés en dret, el seu desig d’exercitar el dret de resolució del contracte. La comanda retornada haurà de ser entregat juntament amb l’albarà de lliurament i en el seu cas factura emesa a forescid.com

El client no podrà retornar cap article que haja comprat a la Botiga En línia de forescid.com encara que no hagen sigut oberts ni usats, tingues l’etiqueta original i conserven el seu embolcall o caixa original, per tractar-se d’un producte perible.

Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d’articles de la nostra botiga pot contactar amb el departament d’Atenció al client via correu electrònic: pedidos@forescid.com o per telèfon 686 94 90 90

Obligacions del Client

El Client de forescid.com es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d’usuari o de realització de la comanda, i a mantindre’ls actualitzats en tot moment.

El Client accepta les presents condicions generals recollides en el contracte actual.

forescid.com, facilitarà al Client un identificador i una contrasenya (segons el cas, triats pel Client). El Client, es compromet a guardar de manera confidencial i amb la màxima diligència les seues claus d’accés personal.

Seguretat i confidencialitat

forescid.com garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seues transaccions. Totes les operacions bancàries es realitzen a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades.

Totes les dades personals facilitats pel Client a forescid.com seran inclosos en un fitxer de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de FORES & CID CANSALADERS, S.L. En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Client, en tot moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seues dades personals comunicant-ho per correu electrònic a pedidos@forescid.com.

Disponibilitat

forescid.com no garanteix la disponibilitat contínua i permanent del servei de botiga en línia. Queda exonerada d’aquesta manera de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a conseqüència de la falta de disponibilitat de la botiga en línia. En aquests casos, forescid.com farà els seus millors esforços per a avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. forescid.com no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització del servei de botiga en línia.

Horaris

forescid.com es poden realitzar compres durant les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, tot l’any.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb forescid.com se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància la jurisdicció competent serà la que establisca la legislació espanyola en la seua llei de consumidors i usuaris.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fora declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulte nul·la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals en tota la resta, considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

Enviament Ràpid 24h a domicili
Envío gratuito A partir de €
Producte de proximitat Som productors
Pago Seguro Targeta / Bizum